Mire kínálunk megoldást?

Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú Visszaélés-bejelentési irányelve és számos egyéb jogszabály alapján a szervezeteknek visszaélés-bejelentési rendszert kell üzemeltetniük az alábbiak szerint.

Fogadjon minden bejelentést egy helyen

.

Visszaélés-bejelentési törvény

Köztulajdonú gazdasági társaságok

339/2019. Korm. rendelet

Pénzügyi szolgáltatók, pénztárak

26/2020. MNB rendelet

Etikai bejelentések

Panasz törvény

2013. évi CLXV. törvény

Visszaélés-bejelentési törvény

Köztulajdonú gazdasági társaságok

339/2019. Korm. rendelet

Pénzügyi szolgáltatók, pénztárak

26/2020. MNB rendele

Panasz törvény

2013. évi CLXV.

Etikai bejelentések

Visszaélés-bejelentési irányelv

Miért hasznos a szabályozás?

A szervezeten belüli visszaélések következtében biztosan sérül a működés hatékonysága, valamint az ezt észlelő munkavállalók munkahelyi morálja is, mely pénzben is kifejezhető hátrányt fog okozni a szervezetnek. Egyértelmű érdeke tehát a vezetőknek, hogy mielőbb kiderüljön, ha bárki visszaélésekkel hátráltatja a szervezet megfelelő működését, hogy minél előbb tehessenek ellene, csökkentve a nem optimális működésből eredő károkat.

Mi a szabályozás célja?

Ha visszaélést észlel valaki a munkahelyén, korunk kommunikációs csatornáinak sokszínűsége ellenére is nehéz helyzetbe kerülhet, ha ezt jelentené. Jogosan merül fel bárkiben a félelem, hogy esetleg retorzió éri, ha kiderül, hogy ő tette a bejelentést, vagy az is előfordulhat, hogy nem tudja, kihez fordulhat. A szabályozásnak az a célja, hogy átláthatóbbá váljon a szervezetek működése azáltal, hogy a munkavállalóknak és üzleti partnereknek lehetőséget biztosít az észlelt visszaélések bejelentésére. Ezt azzal éri el, hogy a visszaélést bejelentő személy és segítői számára biztosítja azt, hogy emiatt ne érhesse hátrány vagy megtorlás őket.

Mi a szabályozás célja?

Ha visszaélést észlel valaki a munkahelyén, korunk kommunikációs csatornáinak sokszínűsége ellenére is nehéz helyzetbe kerülhet, ha ezt jelentené. Jogosan merül fel bárkiben a félelem, hogy esetleg retorzió éri, ha kiderül, hogy ő tette a jelentést, vagy az is előfordulhat, hogy nem tudja, kihez fordulhat. A szabályozásnak az a célja, hogy átláthatóbbá váljon a szervezetek működése azáltal, hogy a munkavállalóknak lehetőséget biztosít az észlelt visszaélések bejelentésére. Ezt azzal éri el, hogy a visszaélést bejelentő személy és segítői számára biztosítja azt, hogy emiatt ne érhesse hátrány vagy megtorlás őket.

Kik, mikortól érintettek?

Az alábbi szervezeteknek visszaélés-bejelentési rendszert kell üzemeltetniük:

Visszaélés-bejelentés

Kihirdetéstől számított 60. naptól érintettek:

 • minden 250 fő foglalkoztatotti létszám feletti szervezet,
 • 50 fő foglalkoztatotti létszám feletti állami szerv
 • 50 fő foglalkoztatotti létszám feletti állami szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerv,
 • 50 fő foglalkoztatotti létszám feletti az állam tulajdonában vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet, gazdasági társaság,
 • létszámtól függetlenül minden olyan szervezet, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik.

2023. december 17. napjától érintettek:

 
 • Minden legalább 50 főt foglalkoztató szervezet, legyen szó gazdasági társaságról, alapítványról, vagy bármi egyéb szervezetről.
Kezeljen minden bejelentést egy helyen

2025. január 1. napjától érintettek:​

 • 10 000 főnél több lakosú települések helyi önkormányzatai
 • legalább 50 főt foglalkoztató helyi önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek,
 • helyi önkormányzat tulajdonában, tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezetek és gazdasági társaságok.

Kik, mikortól érintettek?

Visszaélés-bejelentés

A törvény kihirdetését követő 60. naptól érintett szervezetek:

 • minden 250 fő foglalkoztatotti létszám feletti szervezet,
 • 50 fő foglalkoztatotti létszám feletti állami szerv, állami szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerv, és az állam tulajdonában vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet, gazdasági társaság,
 • létszámtól függetlenül minden olyan szervezet, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik.

2023. december 17-től érintettek

 • Minden legalább 50 főt foglalkoztató szervezet, legyen szó gazdasági társaságról, alapítványról, vagy bármi egyéb szervezetről.
Kezeljen minden bejelentést egy helyen

2025. január 1. napjától érintettek:​

 • 10 000 főnél több lakosú települések helyi önkormányzatai
 • legalább 50 főt foglalkoztató helyi önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek,
 • helyi önkormányzat tulajdonában, tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezetek és gazdasági társaságok.

Készüljön fel időben és csatlakozzon a megbízható szervezetek köréhez!

Ismerje meg a Whisly-t!

Készüljön fel időben és csatlakozzon a megbízható szervezetek köréhez!

Ismerje meg a Whisly-t!

Ki jelentheti a visszaélést?

Ki jelentheti a visszaélést?

Az érintett szervezet

 • foglalkoztatottjai, a foglalkoztatási jogviszony minőségétől függetlenül (munkavállaló, köztisztviselő, közalkalmazott, kormányzati tisztviselő, rendvédelmi dolgozó stb.),
 • volt foglalkoztatottjai,
 • alvállalkozói és beszállítói, továbbá a felügyeletük és irányításuk alatt dolgozó személyek,
 • tulajdonosai, valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyek,
 • önkéntesei és a fizetett, illetve nem fizetett gyakornokok.
Ki jelentheti a visszaélést?

Ki jelentheti a visszaélést?

Az érintett szervezet

 • foglalkoztatottjai, a foglalkoztatási jogviszony minőségétől függetlenül (munkavállaló, köztisztviselő, közalkalmazott, kormányzati tisztviselő, rendvédelmi dolgozó stb.),
 • volt foglalkoztatottjai,
 • alvállalkozói és beszállítói, továbbá a felügyeletük és irányításuk alatt dolgozó személyek,
 • tulajdonosai, valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyek,
 • önkéntesei és a fizetett, illetve nem fizetett gyakornokok.

Milyen területeken lehet a visszaélést bejelenteni?​

Az uniós jog megsértése esetén többek között az alábbi területeken:

 • közbeszerzés, közegészségügy, fogyasztóvédelem;
 • személyes adatok kezelése és védelme;
 • pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzése;
 • termékbiztonság és termékmegfelelőség;
 • közlekedésbiztonság, környezetvédelem;
 • sugárvédelem és nukleáris biztonság;
 • élelmiszer- és takarmánybiztonság, valamint állategészségügy és állatjólét;
 • a magánélet, a hálózati és információs rendszerek biztonsága;
 • az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések;
 • a versenyre, az állami támogatásokra és a társasági adóra vonatkozó uniós szabályok megsértése)

Milyen területeken lehet a visszaélést bejelenteni?​

Az uniós jog megsértése esetén többek között az alábbi területeken:

 • közbeszerzés, közegészségügy, fogyasztóvédelem;
 • személyes adatok kezelése és védelme;
 • pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzése;
 • termékbiztonság és termékmegfelelőség;
 • közlekedésbiztonság, környezetvédelem;
 • sugárvédelem és nukleáris biztonság;
 • élelmiszer- és takarmánybiztonság, valamint állategészségügy és állatjólét;
 • a magánélet, a hálózati és információs rendszerek biztonsága;
 • az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések;
 • a versenyre, az állami támogatásokra és a társasági adóra vonatkozó uniós szabályok megsértése)
visszaélés bejelentés

Mi a teendő a visszaélés bejelentését követően?

Visszaigazolni a bejelentés fogadását a bejelentőnek, majd lefolytatni a vizsgálatot. A visszaigazolásnak 7 napon belül meg kell történnie, a vizsgálatot pedig 3 hónapon belül le kell folytatni, majd ezt követően vezetni szükséges a nyilvántartást.

A Whisly segítséget nyújt, hogy a bejelentés során minden olyan adat felvételre kerüljön, mely a vizsgálat szempontjából lényeges lehet, tehát segít például eldönteni, hogy a bejelentést egy arra jogosult személy tette-e. Ezt követően is támogatja a vizsgálat ésszerű lefolytatását azzal, hogy automatizált iratmintákkal, könnyen kezelhető felülettel és egyéb funkciókkal segíti az ügyintéző munkáját. A vizsgálat lefolytatása és a nyomonkövethetőség pedig a fejlett feladatkezelőnek köszönhetően sehol máshol nem olyan egyszerű, mint a Whislyben.

visszaélés bejelentés

Mi a teendő a visszaélés bejelentését követően?

Visszaigazolni a bejelentés fogadását a bejelentőnek, majd lefolytatni a vizsgálatot. A visszaigazolásnak 7 napon belül meg kell történnie, a vizsgálatot pedig 3 hónapon belül le kell folytatni, majd ezt követően vezetni szükséges a nyilvántartást.

A Whisly segítséget nyújt, hogy a bejelentés során minden olyan adat felvételre kerüljön, mely a vizsgálat szempontjából lényeges lehet, tehát segít például eldönteni, hogy a bejelentést egy arra jogosult személy tette-e. Ezt követően is támogatja a vizsgálat ésszerű lefolytatását azzal, hogy automatizált iratmintákkal, könnyen kezelhető felülettel és egyéb funkciókkal segíti az ügyintéző munkáját. A vizsgálat lefolytatása és a nyomonkövethetőség pedig a fejlett feladatkezelőnek köszönhetően sehol máshol nem olyan egyszerű, mint a Whislyben.

Miért hasznos egy szervezetnek, ha visszaélés-bejelentő szoftvert használ?

A szervezeten belüli visszaélések következtében biztosan sérül a működés hatékonysága, valamint az ezt észlelő munkavállalók munkahelyi morálja is, mely pénzben is kifejezhető hátrányt fog okozni a szervezetnek. Egyértelmű érdeke tehát a vezetőknek, hogy mielőbb kiderüljön, ha bárki visszaélésekkel hátráltatja a szervezet megfelelő működését, hogy minél előbb tehessenek ellene, csökkentve a nem optimális működésből eredő károkat.

A szervezetek mellett a tagállamoknak is kell központi visszaélés-bejelentési rendszert működtetniük, melyen közvetlenül fogadják azokat a bejelentéseket, amelyeket a címzett szervezetek nem fogadnak, mert nincs kialakított visszaélés-bejelentési rendszerük. A kötelezett szervezeteknek tehát alapvető érdekük, hogy a visszaélések a saját csatornán kerüljenek bejelentésre és saját hatáskörben kerüljenek először kivizsgálásra.

A Whisly amellett, hogy egy modern, digitális megoldást kínál a bejelentések fogadására, minden elemében úgy lett kitalálva, hogy a fejlett funkcióinak köszönhetően a vizsgálatot végző személy munkáját is könnyítse. Az előre elkészített bejelentő kérdéssor, a minta feladatlista és az automatizált iratminta csak néhány azon funkciók közül, melyek célja, hogy segítsék a mindennapi munkavégzést.

A munkaerőpiacon ma öldöklő verseny folyik a legjobb szakemberekért, akik közül sokaknak fontos, hogy olyan szervezetnek dolgozzanak, mely jogszerűen, átlátható módon és csalásoktól mentesen működik, így ez az „employer branding” fontos részét képezheti. A tiszta és átlátható működés melletti elköteleződés egyértelmű jele a visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetése.

Visszaélés-bejelentési irányelv

Minta workflow

Egyedi bejelentő link

Teljesen testreszabható és Brandingelhető felületek

fejlett feladatkezelő, Szofisztikált bejelető felület

Iratminták , iratminta kitöltő logika

GDPR megfelelés

Legfrissebb bejegyzéseink

Legfrissebb bejegyzéseink

Foglaljon időpontot, hogy tapasztalt kollégánk bemutassa Önnek a visszaélés-bejelentő rendszert és megismertesse a bejelentések kivizsgálásának folyamatával.

Foglaljon időpontot, hogy tapasztalt kollégánk bemutassa Önnek a Whisly-t.

Próbálja ki ingyenesen a Whisly felületét. 

Kollégánk rövidesen felveszi Önnel a kapcsolatot és mindenben segítségére lesz.